technologicznie doskonali

Świetnie trafiłeś, nie musisz szukać dalej!
U nas znajdziesz wysokiej jakości kominy systemowe w atrakcyjnych cenach!

kalkulator systemów kominowych

 
SPRAWDŹ CENĘ KOMINA
Twoje bezpieczeństwo - Twój wybór

Kominy Systemowe Perfect to najlepsza oferta na rynku SPRAWDŹ DLACZEGO?

Napisz do nas

Masz pytania lub chcesz zamówić komin napisz do nas. Państwa adres email i dane będą wykorzystane tylko w celu realizacji zamówienia.

Zadzwoń do konsultanta

Chcesz zamówić system kominowy? Doradzimy jaki wybrać. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
+48 500 81 83 89

Skorzystaj z kalkulatora

Wybierz odpowiedni dla siebie, bezpieczny komin Perfect i sprawdź cenę. Dostawa kominów na budowę - gratis!

Porównanie istotnych elementów systemów kominowych

ZBIORNIK KONDENSATU TO PODSTAWA KOMINA SYSTEMOWEGO

najtańsza oferta rynkowa

Początek kłopotów
Zbiornik kondensatu o zbyt małej wysokości, bez odpowiedniej profilacji misy oraz zbyt małej średnicy odpływu kondensatu zlokalizowanego w nieodpowiednim miejscu może być źródłem bardzo poważnych problemów montażowych i użytkowych systemu kominowego. Montaż stopy komina z niskim zbiornikiem kondensatu powoduje konieczność częściowego wypełnienia obudowy zaprawą betonową i przymusowego zastosowania przerwy technologicznej. Otwory montażowe są wycinane w dwóch lub więcej obudowach komina, bez możliwości zastosowania szablonu. Wykonanie w ten sposób otworów jest trudne technologicznie, czasochłonne i obarczone ryzykiem powstania poważnych w skutkach następstw wynikających z błędnej konstrukcji komina. Powstanie niepożądanych naprężeń może doprowadzić do zniszczenia przewodu kominowego. Zlokalizowany na boku zbiornika kondensatu, małej średnicy odpływ zwiększa ryzyko powstania odoru wydobywającego się z komina.

Bezproblemowy start
Odpowiednia wysokość zbiornika kondensatu, wyprofilowany kształt i dopasowana średnica gwarantują bezproblemowy odpływ kondensatu oraz sprawny i łatwy montaż stopy komina bez konieczności wypełniania obudowy zaprawą betonową, wycinania otworów montażowych w więcej niż jednej obudowie przy jednoczesnym zachowaniu reżimu odległości niezbędnych do bezawaryjnego, wieloletniego użytkowania komina systemowego.

KLEJ DO CERAMIKI TO SZCZELNOŚĆ KOMINA SYSTEMOWEGO

najtańsza oferta rynkowa

Dziurawe połączenia
Stosowanie klejów o charakterystyce tylko ognio lub kwasoodpornej powoduje powstanie znacznego ryzyka erozji połączenia na skutek agresji chemicznej lub zmęczenia termicznego. Erozja prowadząca do wypłukania, wykruszenia kleju prowadzi do utraty szczelności przewodu kominowego i powstania zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników.

Perfekcyjna szczelność
Wysokogatunkowy, ognio i kwasoodporny klej gwarantuje szczelne i trwałe połączenie ceramiki. Połączenia odporne na destruktywne działanie spalin mokrych oraz szok termiczny. Nawet długotrwałe użytkowanie komina systemowego nie powoduje erozji połączeń, co jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniej klasy szczelności komina.

DRZWICZKI REWIZYJNE TO BEZPIECZEŃSTWO

najtańsza oferta rynkowa

Pozorna ochrona
Nieizolowane, bez systemu mocowania, jednowarstwowe drzwiczki rewizyjne nie stanowią odpowiedniej bariery do rozprzestrzeniania się ognia w przypadku wystąpienia, dość częstego zjawiska pożaru sadzy w kominie. W przypadku takiego rozwiązania, ryzyko utraty zdrowia i mienia jest znacznie wyższe niż w przypadku szczelnych, izolowanych kominowych drzwiczek rewizyjnych.

Bariera pożarowa
Masywne, wielowarstwowe, izolowane, solidnie wykonane, szczelne i zamykane drzwiczki rewizyjne stanowią barierę nie do przebycia w przypadku wystąpienia w przewodzie kominowym (całkiem częste zjawisko) pożaru sadzy. Dodatkowa regulacja w postaci nastawnej ramki, podnosi szczelność otworu rewizyjnego. Izolacja techniczna gwarantuje nieprzedostanie się pożaru poza obręb komina. Modułowa konstrukcja systemu kominowego eliminuje możliwość powstania naprężeń prowadzących do zniszczenia komina.

RURA CERAMICZNA - ODPROWADZENIE SPALIN

najtańsza oferta rynkowa

Przypadkowa jakość
Połączenia rur są "płytkie", owal rury nieregularny a wewnętrzna powierzchnia chropowata. Chropowatość wewnętrznej powierzchni przewodu kominowego może przyczyniać się do występowania zjawisk nieporządanych np. pożarów sadzy wewnątrz przewodu kominowego. Jest to następstwo braku stosowania rygorystycznych norm jakościowych, niskiej świadomości technologicznej producenta i przestarzałego parku maszynowego. Stwarza to realne zagrożenie dla użytkowników wynikające z pożaru sadzy, rozszczelnienia się komina i niedokładności produkcyjnych.

Technologiczna precyzja
Ceramika kominowa wytwarzana w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym, przy udziale doświadczonych technologów i przy użyciu najnowocześniejszych lini produkcyjnych gwarantuje ceramikę kominową najwyższej jakości. Dokładność wykonania połączeń (pióro - wpust), niska tolerancja wymiarowa, wysokie ciśnienie formowania, rygorystyczna kontrola jakości zapewnia ceramikę najwyższej klasy jakości. Dokładność połączeń rur i gładkość wewnętrznych ścianek przewodu kominowego gwarantuje długoletnie bezproblemowe użytkowanie komina.

TRÓJNIK SPALIN - NAJWAŻNIEJSZY ELEMENT W KOMINIE

najtańsza oferta rynkowa

Występowanie spoiny na wysokości wlotu spalin do komina powoduje powstanie naprężeń prowadzących do pękania trójnika spalin.

Optymalna, dwuczęściowa konstrukcja trójnika spalin to
brak pęknięć trójnika oraz łatwiejsza naprawa błędów instalatorskich. To oznacza brak kosztownych i skomplikowanych napraw trzonu kominowego.

MODUŁY KOMINOWE - BEZPROBLEMOWY I SZYBKI MONTAŻ

najtańsza oferta rynkowa

Kosztowne, trudne i ryzykowne prace dodatkowe wynikające z przesunięcia połączeń elementów systemu kominowego względem siebie, niekompatybilności elementów oraz
większej liczby połączeń w kominie.

Jednakowa wysokość elementów ułatwia montaż komina i eliminuje konieczność wykonania z tego powodu kosztownych, ryzykownych i trudnych do wykonania prac dodatkowych np. wycięcie w trzech, a nie w jednym elemencie (obudowie) otworów dedykowanych do zamontowania drzwiczek rewizyjnych.
Pełna kompatybilność wszystkich elementów systemów kominowych Perfect.

SZALUNEK TRACONY - GWARANCJA ELASTYCZNOŚCI

najtańsza oferta rynkowa

Może się uda
Szalunek tracony to bardzo ważny element systemu kominowego. Brak szalunku traconego utrudnia a wręcz uniemożliwia dylatację wzdłużną przewodu kominowego oraz utrudnia proces wentylacji izolacji kominowej. Zwykle, wewnętrzna ceramiczna rura kominowa jest przybetonowana w szczycie komina! Konsekwencją braku dylatacji wzdłużnej jest, powodujące rozszczelnienie, popękanie wewnętrznego przewodu ceramicznego. Usterka bardzo trudna do wykrycia i jednocześnie bardzo niebezpieczna dla użytkowników wywołująca szczególnie wysokie ryzyko wypływu tlenku węgla poza obszar trzonu kominowego. Nieprawidłowa wentylacja izolacji powoduje jej zawilgocenie, co powoduje znaczne osłabienie ciągu kominowego.

Sprawnie i poprawnie
Szalunek tracony pełni kluczową rolę w systemie kominowym. Ten niepozorny element odpowiada za najistotniejsze, z punktu widzenia użytkowania ceramicznych systemów kominowych, funkcje tj. dylatację wzdłużną przewodu ceramicznego i wentylację izolacji. Konstrukcja szalunku traconego zapewnia zachowanie odpowiedniej dylatacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu kominowego, która jest niezbędna dla procesu dylatacji wzdłużnej i wentylacji izolacji kominowej. Szalunek tracony stanowi istotne ułatwienie samodzielnego wykonania zakończenia komina i gwarantuje zachowanie niezbędnych w ceramicznych systemach kominowych dystansów. Brak dylatacji jest największym zagrożeniem dla żywotności ceramicznych systemów kominowych.

ZAKOŃCZENIE KOMINA SYSTEMOWEGO - ISTOTNY DETAL

najtańsza oferta rynkowa

Najsłabszy element
Zakończenie przewodu kominowego, ze względu na wychłodzenie spalin oraz zjawisko kondensacji jest elementem komina, który jest najbardziej narażony na korozję. Zastosowanie zakończenia komina wykonanego ze stali kwasoodpornej (czasami nierdzewnej) powoduje znaczne skrócenie żywotności przewodu kominowego oraz znaczny wzrost ryzyka wystąpienia szkód kominowych w postaci wypływu kondensatu, zawilgocenia izolacji oraz wystąpienia pęknięć wewnętrznego ceramicznego przewodu kominowego. Pierwszym problemem jest różnica rozszerzalności liniowej pomiędzy stalą a ceramiką. Stal, która ma wyższą rozszerzalność liniową, włożona do wnętrza rury ceramicznej, może spowodować pęknięcie ceramiki. Włożenie do wewnątrz elementu stalowego o odpowiednio mniejszej średnicy może spowodować wypływ mokrych spalin poza wewnętrzny, odprowadzający spaliny, przewód kominowy powodując np. wypływ kondensatu i zawilgocenie izolacji kominowej. Element stalowy, u szczytu komina, ze względu na różnice w przewodzeniu ciepła, zwykle powoduje przyspieszone wychładzanie się spalin co sprawia, że w przewodzie kominowym nasila się niepożądane zjawisko kondensacji. Kolejną konsekwencją stosowania różnych materiałów w jednym przewodzie kominowym jest zaburzenie termodynamiki przepływu spalin co stwarza potencjalne zagrożenie zanikania ciągu kominowego. Dodatkowo, stal ma mniejszą odporność na wysokie temperatury i szybko koroduje pod wpływem zanieczyszczenia.

Ceramiczna konsekwencja
Wewnętrzna rura ceramiczna, ze względu na swój skład chemiczny, jest odporna na zmiany temperatur oraz destrukcyjne działanie spalin mokrych. Odpowiednie PH ceramiki powoduje jej niewrażliwość na korozję chemiczną kondensatu. Dodatkowo, szamotowa ceramika kominowa charakteryzuje się odpornością na korozję spowodowaną zanieczyszczeniem powietrza i działaniem wysokich temperatur. Z tego powodu bardzo ważne jest aby przewód kominowy był wykonany z wysokogatunkowej ceramiki na całej swojej długości tj. od fundamentu aż po szczyt komina. Stożek montujemy na klej, który nakładamy na górną krawędź rury ceramicznej.

PŁYTA PRZYKRYWAJĄCA KOMIN - OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

najtańsza oferta rynkowa

Manufaktura
Jakość części oferowanych płyt przykrywających kominy systemowe budzi wątpliwości natury jakościowej. Często oferowane płyty mają zbyt małą grubość. Nie mają również, koniecznego do odprowadzania wilgoci spadku. Nie posiadają rowka kapilarnego, który eliminuje podciekanie wilgoci na zewnętrzną ściankę komina. Powierzchnia górna jest chropowata co budzi wątpliwości co do stopnia zagęszczenia mieszanki betonowej, nasiąkliwości i mrozoodporności płyty przykrywającej. Z reguły nie ma możliwości wykonania płyty przykrywającej według indywidualnej specyfikacji.

Profesjonalne rozwiązanie
Profesjonalnie wykonana płyta przykrywająca komin jest produkowana w sposób przemysłowy. Charakteryzuje się odpowiednim kształtem i dokładnością wykonania. Powierzchnia płyty przykrywającej kominy systemowe jest gładka i nienasiąkliwa. Na spodniej stronie powinien znajdować się rowek kapilarny. Profesjonalny dostawca systemów kominowych oferuje możliwość wykonania płyt przykrywających wg indywidualnej specyfikacji. Zastosowanie prefabrykowanej płyty przykrywającej znacznie skraca czas montażu komina systemowego. Nie ma konieczności samodzielnego wykonywania na budowie czasochłonnych i niebezpiecznych prac na wysokości w postaci wykonania szalunku, zbrojenia, betonowania i demontażu szalunku. Montaż całego komina może być wykonany w jednym ciągu technologicznym.

AKCESORIA - MAŁA RZECZ A CIESZY

najtańsza oferta rynkowa

Po co się trudzić
Zwykle, w najtańszej ofercie brak jest akcesoriów lub są wykonane w sposób niedbały. Powyższy deficyt może świadczyć o braku odpowiedniego know-how niezbędnego do prowadzenia tego rodzaju działalności gospodarczej. Oferowane, przez takiego dostawcę kominy charakteryzują się wysokim poziomem imitacji lub kopiowaniem rozwiązań z innych rynków z pominięciem etapu ich adaptacji do warunków lokalnych a w szczególności aktualnych potrzeb klientów.

Ważne detale
Szeroka oferta akcesoriów świadczy o bogatej wiedzy dostawcy i świadomie prowadzonej działalności wytwórczej co stanowi najlepszą rekomendację do wyboru takiego dostawcy systemów kominowych. Świadomy dostawca rozumie procesy zachodzące w systemach kominowych, posiada odpowiednie zaplecze kompetentnych fachowców i nieustannie poszukuje najkorzystniejszych rozwiązań. Wszystkie oferowane kominy są najwyższej jakości, dostosowane do aktualnych potrzeb klientów.

Jakość kominów systemowych potwierdzona certyfikatami

Certyfikat Zgodności 1
Certyfikat Zgodności 2
Technologicznie Doskonali
Certyfikat Kontroli Produkcji 1
Certyfikat Kontroli Produkcji 2
Certyfikat Kontroli Produkcji 3
PERFECT Ceramiczne Kominy Systemowe Wysoka Jakość w Atrakcyjnej Cenie - 30 Lat Gwarancji!!!
Perfect Logo

Jesteśmy producentem nowoczesnych kominów systemowych Perfect. Nasza kadra to zespół specjalistów, który służy pomocą na każdym etapie budowy komina systemowego. Produkty dostarczamy do wielu firm handlowych, wykonawczych, deweloperów oraz klientów indywidualnych. Posiadamy Regionalnych Doradców Technicznych w całej Polsce. Sprawdź naszą wysoką jakość i atrakcyjne ceny. Jak sprawdzić ceny kominów systemowych? Wystarczy skorzystać z kalkulatora dostępnego w górnej części naszego serwisu internetowego. Zapraszamy do zakupów.

Informacje kontaktowe

Nowabud OSB sp. z o.o.
ul. Polna 2 Dziemionna
86-060 Nowa Wieś Wielka k. Bydgoszczy
województwo kujawsko-pomorskie
NIP 554-285-96-90
Tel. kom: +48 500 81 83 89
biuro@systemykominoweperfect[kropka]pl
www.systemykominoweperfect.pl

Bank Pekao
39 1240 1183 1111 0010 7829 7152
Santander Bank
70 1090 1072 0000 0001 1967 5326

Darmowa dostawa na terenie Polski
Dostawa na terenie Całej Polski
Płatność przy odbiorze u kuriera
Darmowa dostawa na terenie całej Polski.

Kominy systemowe dowozimy do takich miast jak Białystok, Barczewo, Barlinek, Bartoszyce, Bydgoszcz, Bytom, Białe Błota, Chełmża, Chojnice, Człuchów, Drawsko Pomorskie, Dobre Miasto, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gliwice, Gdańsk, Gdynia, Gniezno, Grudziądz, Inowrocław, Kalisz, Katowice, Kielce, Koszalin, Kościerzyna, Kraków, Lublin, Łask, Łabiszyn, Łochowo, Łeba, Łęczne, Łódź, Mogilno, Nakło, Nowy Sącz, Opole, Ostrowiec Świętokrzyski, Ostrów Wielkopolski, Piła, Poznań, Radom, Rybnik, Rzeszów Siedlce, Sandomierz, Serock, Sopot, Sosnowiec, Solec Kujawski, Stargard Szczeciński, Szczecin, Szubin, Świecie, Tczew, Tarnów, Toruń, Tuchola, Tarnobrzeg, Wałbrzych, Warszawa, Włocławek i okolice Włocławka, Wrocław, Zielona Góra, Zielonka, Żary, Żnin, Żywiec i do wielu innych.

Komin systemowy to pionowa konstrukcja budowlana, która jest elementem składowym domu jednorodzinnego. Służy jako kanał do przenoszenia spalin w przypadku komina spalinowego lub do przenoszenia zużytego powietrza w przypadku komina wentylacyjnego. Podział kominów systemowych ze względu na funkcję: kominy dymowe (Perfect Uniwersal i Perfect Standard) służą do odprowadzania spalin z palenisk opalanych paliwem stałym; kominy spalinowe (Perfect Turbo Keramik i Perfect Turbo Stal) służą do odprowadzania spalin z palenisk gazowych i opalanych paliwem płynnym oraz kominy wentylacyjne.

Przewody kominowe należy utrzymywać w dobrym stanie. Podczas wykonywania okresowych przeglądów dobrze jest usunąć wszelkie zanieczyszczenia z komina systemowego. Dzięki temu można uniknąć pożaru nagromadzonej sadzy. Bardzo ważne jest również stopniowe nagrzewanie przewodu kominowego podczas pierwszego rozpalenia kotła w celu uniknięcia szoku termicznego.

Jakie kominy systemowe znajdziesz w naszym serwisie w atrakcyjnej cenie? Gotowy komin do pieca gazowego, komin do domu szkieletowego, komin do centralnego ogrzewania, komin do kotła gazowego kondensacyjnego, komin spalinowy zewnętrzny i wewnętrzny, kominy z elementów, system kominowy z wentylacją i bez wentylacji oraz komin do kominka. Skorzystaj z kalkulatora dostępnego w górnej części naszej strony www i wybierz odpowiedni produkt.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie czternastu dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.